27.06.2016 20:36

Partnerclass


Partner Class - Juni 2016, © ESCF

Partner Class - Juni 2016, © ESCF

Am 24. und 25. Juni 2016 fand eine Partner Class statt, organisiert von der Europäischen Hautkrebsstiftung (ESCF).